Novamall Manavgat

Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

KVK KANUNU BAŞVURU FORMU

İşbu bilgilendirme ve aydınlatma 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) gereği yapılmaktadır. Manavgat AVM İşletmeciliği A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. Bu nedenle tarafımızla ilişkili tüm kişisel verileriniz, 6698 sayılı “KVK Kanunu” ‘na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmektedir “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi yasal mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

“novamall.com.tr” mail bültenine üye olurken ve/veya anket formunda edinmek istediğimiz bilgileri paylaşmanız sizin istek ve onayınızla gerçekleşecektir. Manavgat AVM İşletmeciliği A.Ş. 6698 Sayılı “KVK Kanunu” gereğince müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmaması için gerekli tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Ayrıca, şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Ziyaretçilerimize ait ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, T.C. kimlik numarası vb. veriler sözlü, yazılı ya da elektronik olarak ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, önceden onay vermeniz halinde ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla, bilgilerinizi güncellemek ve üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini Manavgat AVM İşletmeciliği A.Ş. adına yerine getirmelerini sağlamak amacıyla Manavgat AVM İşletmeciliği A.Ş. ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir. Ancak firmamız üyelik ve anket formlarından topladığı bazı bilgileri, söz konusu üye kullanıcının haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de kesinlikle satmamaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu aydınlatma metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

o Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
o Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
o Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
o Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
o KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
o İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
o Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerle ilgili her türlü sorunuz için Manavgat AVM İşletmeciliği A.Ş. “Veri Güvenliği Sorumlu Yetkili Birimi” ile iletişime geçiniz.

Şirket Veri Güvenliği Sorumlu Yetkili Birimi: Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; “www.novamall.com.tr” adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu” nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Sorgun Mah.8096 Sk. No: 5 Manavgat/ANTALYA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilecek olan diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

Cookie Kullanımı

Manavgat AVM İşletmeciliği A.Ş. kişisel veri korumaya ilişkin endişelerinize saygı duyar ve sizinle olan ilişkisine değer verir. Bu Gizlilik, Çerez ve Veri Koruma Politikası (“Politika”) sadece, gerek bilgisayar, mobil Aygıt, teknoloji gerek başka aygıtlar (toplu olarak “Aygıt”) üzerinden erişilen Manavgat AVM İşletmeciliği A.Ş. web siteleri, web sayfaları, interaktif özellikler, uygulamalar, widgetlar, bloglar ve ilgili içeriklerinin yanı sıra Facebook, Instagram veya diğer sosyal ağ sitelerimiz ve ilgili içerikleri (toplu olarak “Siteler”) aracılığıyla toplanan kişisel veriler için geçerlidir.

Bu “Politika”, “Siteler” aracılığıyla topladığımız kişisel veri türlerini ve kişisel verilerin nasıl kullanılabileceğini ve/veya kiminle paylaşılabileceğini tanımlar. Bu “Politika” ayrıca irtibat bilgilerinizi güncellemek, pazarlama iletişimleri ve faaliyetleriyle bağlantılı olarak topladığımız kişisel verilere erişmek ve bunların kullanımını kontrol etmek veya bu “Siteler”deki gizlilik uygulamalarımızla ilgili sorularınıza cevap bulmak için bize nasıl ulaşabileceğinizi de tanımlar. Bu “Siteler”i kullanarak bu “Politika”nın hükümlerini anlayıp kabul ettiğinizi onayladığınız için lütfen “Politika”yı dikkatle okuyun. Ayrıca lütfen “Siteler”i kullanımınızı ve “Siteler”e gönderdiğiniz içerikleri yöneten “Kullanım ve Koşullarımız”ı inceleyin.

Çerezler

Birçok şirket gibi Manavgat AVM İşletmeciliği A.Ş. de performansı artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için “Siteler”de “çerezler” ve benzeri araçlar kullanır.

Çerezler nedir?

Çerez, “Aygıt”ınıza yerleştirilen küçük metin dosyasıdır. Çerezler web trafiğini analiz etmeye ve web uygulamalarının size birey olarak yanıt vermesine yardımcı olur. Web uygulaması tercihlerinizle ilgili bilgi toplayıp hatırlayarak işlemlerini ihtiyaçlarınıza, beğendiklerinize ve beğenmediklerinize göre uyarlayabilir. Bazı çerezler kişisel veriler içerebilir; örneğin oturum açarken “beni hatırla” seçeneğine tıklarsanız çerez kullanıcı adınızı kaydedebilir. Çoğu çerez kimliğinizin tespit edilmesini sağlayan kişisel veriler toplamaz, bunun yerine kullanıcıların “Siteler”imize nasıl geldiği, “Siteler”imizi nasıl kullandığı veya kullanıcının genel konumu gibi daha genel bilgiler toplar.

Çerezleri ne için kullanırız?

Manavgat AVM İşletmeciliği A.Ş. güvenlik nedeniyle ve “Siteler”i daha önce ziyaret edip etmediğinizi söylemek, yeni ziyaretçiyseniz dil tercihlerinizi hatırlamak veya sitede gezintiyi başka şekilde kolaylaştırmak ve “Siteler”imizi ziyaret deneyiminizi kişiselleştirmek için “Aygıt”ınıza çerez veya benzer dosyalar yükleyebilir. Çerezler tarayıcı türü, “Siteler”imizde harcanan zaman ve ziyaret edilen sayfalar gibi teknik ve navigasyonel bilgiler toplamamızı sağlar. Ayrıca hangi reklamlarımızın veya tekliflerimizin size daha cazip gelebileceğini seçmemize ve “Siteler”imizi ziyaret ederken bunları görüntülememize olanak tanır. Çerezler belirli bir Site’yi ziyaret ederken tercihlerinizi kaydederek çevrimiçi deneyiminizi iyileştirebilir. Genel anlamda çerezler hangi sayfaları faydalı bulacağınızı ve hangilerini bulmayacağınızı takip etmemizi sağlayarak size daha iyi bir Site sunmamızda yardımcı olur. Çerezler, “Aygıt”ınıza ve sizin bizimle paylaşmak istediğiniz veriler dışındaki bilgilere hiçbir şekilde erişmemize izin vermez.

Ne tür çerezler kullanılır?
“Siteler”de kullanılan çerezler genellikle şu kategorilere ayrılabilir:

o Oturum Çerezleri
Bu çerezler Siteyi her ziyaret ettiğiniz 'oturumda' kullanılır ve Site’den çıktıktan veya ondan çok kısa bir süre sonra süresi dolar. “Aygıt”ınızda kalıcı olarak kaydedilmezler, kişisel veri içermezler ve kişisel verilerin internette aktarılma ihtiyacını azaltmaya yardım ederler. Bu çerezler silinebilir veya kullanılmalarını engelleyebilirsiniz, ancak bu, “Siteler”in performansını düşürür ve kullanıcı deneyiminizi kısıtlar. Bu çerezler ayrıca Site’ye erişim ve Site’den ayrılma zamanınızı kaydeden zaman damgaları kullanır.

o Takip Çerezleri
Bu çerezler “Siteler”imizin sürekli ziyaretçilerini tanımamızı sağlar. Bir takip çerezi isimsiz, rastgele oluşturulmuş bir kimlik tanımlayıcıyı eşleştirerek “Siteler”imizin kullanıcısının nereden geldiğini, ne tür arama motoru kullanabileceğini, hangi bağlantıya tıkladığını, hangi anahtar kelimeyi kullandığını ve Site’ye eriştiğinde dünyanın neresinde olduğunun kaydını tutar. Bu verileri takip ederek “Siteler”imizde iyileştirme yapabiliriz.

o Kalıcı Çerezler
Bu çerez türü sabit bir süre (bazen birkaç saat, bazen birkaç yıl veya daha fazla) “Aygıt”ınıza kaydedilir ve tarayıcı kapandığında silinmez. Kalıcı çerezler birden fazla oturumda kim olduğunuzu hatırlamamız gerektiğinde kullanılır. Örneğin bu çerez türü tercihlerinizi kaydetmek için kullanılabilir, bu sayede Site’yi tekrar ziyaret ettiğinizde hatırlanırlar.

o Performans Çerezleri ve Analitik Çerezler
Performans çerezleri “Siteler”in nasıl kullanıldığını analiz etmek ve performanslarını izlemek için kullanılırlar, bu sayede “Siteler”i kullanım deneyiminizi iyileştirmemizi sağlarlar. Bu çerezler “Siteler”in içeriğini Site kullanıcılarının en çok ilginç bulduğu içerikleri yansıtacak şekilde uyarlamamıza ve “Siteler” ile ilgili teknik sorunların ne zaman meydana geldiğini tespit etmemize yardımcı olurlar. Bu verileri “Siteler”in nasıl kullanıldığını, en yaygın sorunların ne olduğunu ve “Siteler”i nasıl iyileştirebileceğimizi analiz etmemize yardımcı olacak raporlar oluşturmak için de kullanabiliriz.

Çerezler engellenebilir mi?

Çerezleri kabul veya reddedebilirsiniz. Çoğu web tarayıcı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz tarayıcınızın ayarını çerezleri reddedecek şekilde değiştirebilirsiniz. Bunun için kullandığınız web tarayıcınızın yönlendirmelerini takip edebilirsiniz.

Dünyaca ünlü 120 marka Novamall'de sizlerle buluşuyor.
Sizlere alışveriş, sinema, eğlence, kafe, restaurant, buluşma noktaları ve keyfe dair yeni tecrübeler sunuyoruz.

Ana Sayfa